Så sopsorterar du

Källsortering, eller sopsortering som de kallas i folkmun, innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, vid källan, till exempel i ditt hem. Det finns olika typer av avfall, vilka du kan läsa mer om nedan.

Uppdaterad den 26 april 2022

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se