Sophantering, fritidshusägare

Här hittar du information om sophantering för fritidshusägare.

Som fritidshusägare kan du välja att ha köpa sopkärl, om ditt hus finns inom hämtningsområde A eller B, se karta.

När blåst och snö ställer till problem med sopkärlen har många gått tillsammans och bygg gemensamma sophus vilket även underlättar för sophämtningen.

Om det inte fungerar med ett sopkärl så finns betalsäckar att köpa. Du köper och lämnar den fulla säcken på en betalsäckstation. 100 kr för stora säckar (125 liter) och 50 kr (70 liter) för små säckar.

Här kan du läsa om betalsäckar.

Har du frågor hör av dig till oss 0940-140 80.

Uppdaterad den 18 oktober 2019