Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov max 30 m2 .
Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får tillsammans totalt vara högst 30 m2.

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddat område, det vill säga normalt 100 meter från sjöar och vattendrag. 

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Installerar du en eldstad i byggnaden behöver du även göra en anmälan om installation av eldstad och rökör.

Du kan läsa mer om attefallshus på boverket

Uppdaterad den 14 oktober 2020

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81
0940-140 73

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se