Köldmedia

Köldmedia finns i bland annat kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Det finns lagar och regler som styr hanteringen av köldmedia och denna information riktar sig främst till verksamheter med större köldmedieanläggningar som omfattas av periodisk läckagekontroll. Verksamheter med sådan utrustning kan vara exempelvis butiker, hotell, restauranger, badhus med mera.

Ny lagstiftning

Den 1 januari 2017 började den nya förordningen om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) gälla. Den förordningen medför en hel del ändringar jämfört med tidigare gällande lagstiftning. Ett av de områden som påverkas direkt är läckagekontrollsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter).

Årsrapportering

Om anläggningen har en sammanlagd mängd köldmedium på 14 ton koldioxidekvivalent (CO2e) eller mer ska resultatet från läckagesökningarna skickas in till miljö- och byggnadsnämnden. En årsrapport ska vara inkommen till miljö- och byggnadsnämnden senast den 31 mars året efter. Aggregat under 5 ton CO2e ska inte räknas med och de kontrolleras vid behov. Gränserna för kontrollintervallerna är 5, 50, 500 ton CO2e där 5 ton medför läcksökning minst var tolfte månad, 50 ton minst var sjätte och 500 ton minst var tredje månad. För att räkna ut CO2e klicka här 

Vissa överträdelser är förenade med miljösanktionsavgift (MSA). Exempel på överträdelser är sent inkommen årsrapport, om kontrollen genomförts av ett icke certifierat företag, om kontrollintervaller inte uppfyllts m.m. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Anmäla en ny anläggning

Om du installerar en helt en ny köldmedieanläggning som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden.

Vägledning

Naturvårdsverket har svar på de vanligaste frågorna kring köldmedia och har flera vägledningar på deras hemsida.

Gällande lagstiftning

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

EU:s f-gasförordning (517/2014)

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Naturvårdsverket - vägledning om fluorerade växthusgaser

Uppdaterad den 26 april 2022

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Kansli
0940-140 84
0940-140 81

Telefontider Kansli:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940- 140 71
helene.myhrberg@vilhelmina.se