Miljö

Miljöfrågorna är viktiga och rör oss alla, både nu och i framtiden. I Sverige finns ett övergripande mål som säger att vi ska "till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Vilhelmina vill utvecklas till en långsiktig hållbar fjällkommun och skapa en god livsmiljö för medborgarna. En viktig uppgift för miljö- och byggnadsnämnden är att kontrollera att miljöbalken efterlevs.

Detta kan exempelvis ske genom tillsyn och hantering av klagomålsärende. Vi handlägger även ärenden gällande värmepumpar och avlopp.Vi arbetar även utifrån politiska målsättningar och ambitioner. 

Här kan du läsa Vilhelmina kommuns miljömål

Taxa

Vilhelmina kommuns miljötaxa

Bilaga 1

Bilaga 2a

Bilaga 2b

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta Miljö och hälsa

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Miljöinspektör:
0940-140 71
0940-140 83

Miljöinspektör, livsmedel och hälsa:
0940-140 72

Kansli
0940-140 73
0940-140 81

Telefontider Kansli:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940-140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se