Brandfarliga och explosiva varor

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten i Vilhelmina.

Räddningstjänsten är även tillsynsmyndighet och kontrollerar att hanteringen uppfyller de krav som anges i Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.

Brandfarlig vara

Sedan 1 oktober 2013 gäller nya regler gällande tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. De nya reglerna innebar bland annat att publika tillfälliga verksamheter som tidigare var skyldiga att anmäla sin verksamhet till räddningstjänsten i stället blev tillståndspliktiga. Mer information finns på MSB:s hemsida.
Exempel på brandfarliga varor är: Bensin, Diesel, Gasol mm.

Explosiv vara

Från och med den 1 september 2010 har kommunen tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor, tidigare låg detta hos polisen. I Vilhelmina är det Räddningstjänsten som administrerar detta. Det innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Läs mer om reglerna för brandfarliga och explosiva varor på MSB:s hemsida.

Uppdaterad den 21 september 2020

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
0940-142 85
magnus.holmberg@vilhelmina.se

Yttre chef i beredskap
0940-146 05