Eldning utomhus

Allemansrätten ger alla möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat.

Klicka på knappen för att anmäla om hygges- och naturvårdsbränningar.

I Vilhelmina kommun behöver du inte anmäla till räddningstjänsten innan du ska elda. Vid eldning i mycket stor omfattning, såsom hyggesbränning eller naturvårdsbränning, bör man dock samråda med räddningstjänsten i god tid innan bränningen.

Vid start och avslut vid miljö- och hyggesbränning skall anmälan ske på 0940-14605.

Regler för de som eldar

Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller ej är det alltid lika viktigt att den som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar.

Om elden sprider sig eller hotar att sprida sig riskerar man att dömas för allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalken. Här är några förhållningssätt och regler som alla inom räddningstjänsten bör känna till:

 • Det är den som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.
 • För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten rekommenderar vi att man alltid ska stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.
 • All avfallseldning är enligt kommunens föreskrifter förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras.
 • Man får med anledning av ovanstående inte elda byggnader. Om bränning av byggnad planeras måste ett särskilt tillstånd ansökas hos Vilhelmina kommuns miljö- och byggkontor.
 • I detaljplanerat (tätbebyggt) område bör du helt avråda eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen.

Eldning i mycket stor omfattning.

Hygges- och naturvårdsbränning kan anmälas till Vilhelmina kommun räddningstjänsten, minst 30 dagar innan bränning. Anmälan sker via 0940-14605.
Anledningen till anmälan i god tid är om eldningsförbud råder kan räddningschefen medge undantag från eldningsförbudet.

Brandriskprognos och eldningsförbud.

Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningschefen förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas. Detta publiceras då på kommunens hemsida och i lokalpressen.

Uppgift om brandriskprognos hittar du här.

Tänk på detta när du eldar:

 • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
 • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
 • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.
 • Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
 • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
 • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.
Uppdaterad den 21 september 2020

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
0940-142 85
magnus.holmberg@vilhelmina.se

Yttre chef i beredskap
0940-146 05