Sotning

Sotningsverksamheten delas upp i två moment - sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen är ansvarig för sotning och brandskyddskontroll.

Sotning/rengöring

Lagen om skydd mot olyckor ger kommunen utrymme att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll kommer att utföras genom kommunens entreprenör.

Taxa för rengöring och brandskyddskontroll

 

Här hittar du riktlinjer för medgivande av egen rätt till rengöring (sotning)

Här hittar du riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll inom Vilhelmina kommun.

Uppdaterad den 21 september 2020

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
0940-142 85
magnus.holmberg@vilhelmina.se

Yttre chef i beredskap
0940-146 05