Vatten och avlopp

Vilhelmina Kommun har verksamhetsområde för vatten och avlopp på följande områden:

 • Vilhelmina tätort
 • Lövliden
 • Malgovik
 • Skansholm
 • Saxnäs
 • Klimpfjäll
 • Kittelfjäll
 • Dikanäs
 • Dajkanvik
 • Storsele
 • Nästansjö
 • Bäsksjö
 • Latikberg
 • Järvsjöby
 • Bäsksele
 • Meselefors
 • Marsliden

För dessa verksamhetsområden finns sex stycken maskinister tillgängliga för drift och underhåll. Alla maskinister jobbar inte heltid med VA-anläggningar, utan har även andra arbetsuppgifter inom kommunens förvaltning.

Ett verksamhetsområde kan bestå av flera olika anläggningar, såsom avloppsreningsverk, vattenverk, pumpstationer, rörnät samt tryckstegringsstationer. Alla anläggningar kräver någon form av tillsyn, och målsättningen är att alla anläggningar ska ha minst ett tillsynsbesök per vecka.

Om man har frågor rörande anslutning till det kommunala VA-nätet är man välkommen att ringa tekniska kontoret på telefon 0940-14069 eller läsa i Vilhelmina Kommuns VA-taxa som du hittar bland flikarna till vänster. 

Läs mer om ABVA, allmänna bestämmelser här.


Där finns all den information som du kan tänkas behöva för att känna trygghet i ditt användande av Vilhelmina Kommuns allmänna vatten och avloppsnät. Där finns information om allt ifrån vattenmätarens placering till avgiftsskyldighet, eller hur du gör vid ett ägarbyte

Uppdaterad den 25 januari 2022

Gör din felanmälan här

Kontakta samhällsbyggnadsenheten

Samhällsbyggnadschef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Projektansvarig, VA
Thomas Orrkvist
0940-140 69
thomas.s.orrqvist@vilhelmina.se