Vatten och avlopp

Vilhelmina Kommun har verksamhetsområde för vatten och avlopp på följande områden:

 • Vilhelmina tätort
 • Lövliden
 • Malgovik
 • Skansholm
 • Saxnäs
 • Klimpfjäll
 • Kittelfjäll
 • Dikanäs
 • Dajkanvik
 • Storsele
 • Nästansjö
 • Bäsksjö
 • Latikberg
 • Järvsjöby
 • Bäsksele
 • Meselefors
 • Marsliden

För dessa verksamhetsområden finns sex stycken maskinister tillgängliga för drift och underhåll. Alla maskinister jobbar inte heltid med VA-anläggningar, utan har även andra arbetsuppgifter inom kommunens förvaltning.

Ett verksamhetsområde kan bestå av flera olika anläggningar, såsom avloppsreningsverk, vattenverk, pumpstationer, rörnät samt tryckstegringsstationer. Alla anläggningar kräver någon form av tillsyn, och målsättningen är att alla anläggningar ska ha minst ett tillsynsbesök per vecka.

Om man har frågor rörande anslutning till det kommunala VA-nätet är man välkommen att ringa tekniska kontoret på telefon 0940-14069 eller läsa i Vilhelmina Kommuns VA-taxa som du hittar bland flikarna till vänster. 

Läs mer om ABVA, allmänna bestämmelser här.


Där finns all den information som du kan tänkas behöva för att känna trygghet i ditt användande av Vilhelmina Kommuns allmänna vatten och avloppsnät. Där finns information om allt ifrån vattenmätarens placering till avgiftsskyldighet, eller hur du gör vid ett ägarbyte

Uppdaterad den 18 september 2019

Gör din felanmälan här

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 66

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Mats Danielsson
mats.danielsson@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Mättekniker
Tommy Carlsson
tommy.carlsson@vilhelmina.se
0940-140 86

Kommuningenjör
Jan-Ola Borg, 
0940-141 20
jan-ola.borg@vilhelmina.se