Dricksvatten

Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på det som förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel.

Kommunalt dricksvatten

I Vilhelmina kommun är det Tekniska avdelningen som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken. Regelbundet tas det prover av vattnet, s.k. egenkontroll, och åtgärder vidtas om brister upptäcks.

Enskilt dricksvatten

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet eller en anläggning som faller under dricksvattenföreskrifterna, får ofta sitt dricksvatten från enskilda brunnar eller från närliggande ytvattentäkter.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för skötsel av dricksvattenbrunnen samt att vattnet är hälsosamt och rent. Det viktigt att vattenkvaliteten undersöks och att problem åtgärdas. Du som har eget dricksvatten får själv ta vattenprov och bekosta analyser.

Livsmedelsverket har tagit fram råd om enskild dricksvattenförsörjning som ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns gränserna för när dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det har även tagits fram en handbok som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn. På Livsmedelverkets hemsida, kan du även läsa om vad som gäller när du köper eller säljer hus med enskilt vatten.

Läs mer på livsmedelsverket.se

Uppdaterad den 21 september 2020

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940- 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se