Slamtömning

Under tiden maj – oktober utför Vilhelmina kommun tömning av enskilda slambrunnar.

Årsbostäder: Endast anmälan första gången. Tömning sker varje år om inte Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat annan intervall.

Fritidshus: Anmälan göras varje gång tömning ska ske om inte annat intervall är överenskommen.

Tänk på följande för att underlätta tömningen:

  • Farbar väg för lastbil skall finnas fram till slambrunn.
  • Vägen ska tåla tung trafik
  • Onormalt tunga lock debiteras extra.
  • Märk ut brunnen med ex en käpp. Gamla vägkäppar finns att hämta på kommunförrådet i Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder
  • Använd kodlås till bommar och lock

Upplysningar: 0940-140 50

För planlagd tömning gäller grundavgift inklusive moms. Övriga avgifter eller tilläggsavgifter framgår av renhållningstaxan.

Kommunen ansvarar ej för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall väg ej uppfyller ställt krav på bärighet.

Anmälan görs senast 30 april.

Anmäl till maria.danielsson@vilhelmina.se 

eller via blankett, som du hittar genom att trycka på länken till höger.

Uppdaterad den 10 januari 2022

Kontakta tekniska enheten

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Camilla Johansson
0940-140 80
a.camilla.johansson@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se