Digitalt seminarium: Fritidshusägare - en resurs för lokala arbetsmarknaden?

Plats: Online

Tid: 14:00-16:00

Under våren 2020 genomfördes en masteruppsats på uppdrag av Umeå Universitet och Vilhelmina kommun för att utforska hur fritidshusägare i Vilhelmina kan vara en resurs för den lokala arbetsmarknaden. I en enkät svarade 36 % att de kan tänka sig att flytta permanent till sitt fritidshus och 30 % kan tänka sig att ta anställning på hel- eller deltid i Vilhelmina.

Vi bjuder in till ett digitalt seminarium den 21 oktober kl. 14:00-16:00 då resultaten presenteras.

Seminariet vänder sig till både tjänstepersoner vid Vilhelmina Kommun och företagare. Det kommer att finnas utrymme för att diskutera och ställa frågor. Deltar gör Markus Hägglund, författare till uppsatsen samt Roger Marjavaara, docent i kulturgeografi med inriktning mot turism vid Umeå Universitet.

 

Anmäl dig senast 19 oktober via detta anmälningsformulär eller maila naringsliv@vilhelmina.se

Uppdaterad den 1 oktober 2020