Mål 1 - Ingen fattigdom

Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem och hög levnadsstandard. Vi kan ändå se att inkomstskillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar och en ökande andel av befolkningen lever i relativ fattigdom. Vissa grupper, till exempel utrikes födda, personer med lägre utbildningsnivå, barn till ensamstående, personer med funktionsnedsättning, ensamstående kvinnor med barn samt kvinnliga pensionärer löper större risk för ekonomisk utsatthet.

Fattigdom är mer än bara brist på pengar, det handlar även om brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Detta når vi genom utbyggda sociala trygghetssystem, tillgång till grundläggande tjänster, ekonomiska resurser och bygga upp en motståndskraft mot sociala, ekonomiska och miljömässiga katastrofer.

Kommunens individ- och familjeomsorg, IFO, fyller en grundläggande funktion som ett socialt skyddsnät i enlighet med lagstiftningen på socialtjänstens område. Kommunen hjälper till med ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, och erbjuder budget- och skuldrådgivning. IFO samarbetar tätt med kommunens arbetsmarknadsenhet, tillsammans skapas goda förutsättningar för medborgare att klara egen försörjning.

 

Läs Mål 2 - Ingen hunger

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina