Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Kommunens personalpolicy lyfter fram allas lika värde, mer information om detta finns under mål 5 – jämställdhet.

Skolorna arbetar aktivt med elever om att alla är lika värda i alla situationer. Lovverksamhet, "Sommar för alla", anordnas med stöd av statliga medel. Den centrala Barn- och elevhälsan, Ungdomsmottagningen och stödcentrum för unga brottsutsatta är HBTQ-certifierade.

Kommunen arbetar med stöd och omsorg till utsatta grupper i samhället, i enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag. Kommunens funktionshinderråd och pensionärsråd är rådgivande organ som bidrar med perspektiv från personer med funktionsnedsättning respektive pensionärer när beslut ska fattas.

Kommunplanen lyfter fram att flyktingmottagandet bland annat ska skapa delaktighet i samhället, värna demokratiska värden samt förebygga och motverka diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Kommunen samarbetar med civilsamhället och med Arbetsförmedlingen, som har samordningsansvar för nyanländas etablering, och erbjuder arbetscoachning (se mål 1 och 8) Kommunen ansvarar i vissa fall för att ordna bostad för nyanlända samt för svenskundervisning, samhällsorientering, barnomsorg, skola, fritidsaktiviteter och äldreomsorg.

 

Läs Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina