Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Mål 17 handlar om det globala genomförandet av agendan och är i stora delar inriktat på internationellt samarbete och att lyfta de minst utvecklade länderna.

Malgomajskolan arbetar med internationella utbyten för att eleverna ska lära sig att knyta internationella kontakter och få möjlighet att resa till flera olika länder.

Situationen för målet

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och de globala hållbarhetsmålen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Sverige har en stark tradition av samarbete och partnerskap både nationellt och internationellt och har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Sverige är även en stark biståndsnation samt bidrar med andra former av kapacitetsuppbyggnad och resursmobilisering internationellt. I ett kommunalt perspektiv kan målet fungera som stöd för övergripande processer och för att utforska kommunens möjligheter till samarbete med aktörer i andra länder.

Nyckeltal för mål 17 finns inte med i urvalet för kommunala analyser.

 

Tillbaka till Om Agenda 2030

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina