Mål 2 - Ingen hunger

Vilhelmina kommun serverar varje dag cirka 1500 måltider samt frukost och mellanmål inom förskola, skola och äldreomsorg. Fria skolmåltider är idag en självklarhet men en fantastisk förmån i historiskt och globalt perspektiv.

"Hållbarhet för oss är bland annat att ta tillvara på mat som inte äts upp vid lunchserveringen så långt som möjligt och serverar den som rest dagen efter där det är möjligt, vi säljer matlådor i samband med slutservering eller skapar en ny maträtt eller matig sallad. Mat tas fram i små mängder åt gången och fylls i stället på oftare för att på så sätt få mindre rester över."

Måltidspolicyn utgår från kommunens vision och ger vägledning för kvalitet och en helhetssyn på den pedagogiska, hälsosamma och hållbara måltiden. Kommunen strävar efter att kunna köpa in närodlat och lokalproducerade livsmedel. Kostverksamheten arbetar aktivt med att minska matsvinnet.

Situationen för målet

I jämförelse med fattiga länder är hunger inget problem i Vilhelmina. Däremot finns det andra utmaningar kring våra matvanor. Den svenska livsmedelskonsumtionen är både hälso- och miljömässigt ohållbar med hög köttkonsumtion och stort matsvinn. Socialt utsatta grupper och även barn och äldre, kan ha svårt att få i sig den näring de behöver. Ohälsosamma matvanor i kombination med bristande fysisk aktivitet är ett ökande hälsoproblem i samhället. De måltider vi levererar och serverar kan bidra till goda matvanor.

Sverige har låg självförsörjningsgrad av livsmedel. Livsmedelsproduktion och jordbruksföretag minskar kontinuerligt. Det är en utmaning att handla lokalt då det inte finns produkter. En liten del av kommunens yta utgör jordbruksmark. I kommunen finns 60 jordbruksföretag. Andelen mark som odlas med ekologiska metoder är låg i jämförelse med andra kommuner.

 

Läs Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina