Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Ur ett globalt perspektiv har vi god folkhälsa i Sverige, med bra sjukvård och hög medellivslängd men jämfört med andra kommuner självskattar sig medborgare i Vilhelmina kommun relativt lågt gällande hälsotillstånd. För att djupare kartlägga och arbeta med dessa frågor har nu kommunfullmäktige beslutat att en folkhälsostrateg ska anställas under 2022. Syftet med den funktionen är att hen tar ett helhetsperspektiv på dessa frågor, sammanbinder alla aktiviteter med liknande målbild och lyfter frågorna i ett brett perspektiv.

Inom socialförvaltningen arbetar vi aktivt med ett habiliterande- och rehabiliterande arbetssätt som ska bidra till att personer på sikt ska få bättre hälsa. Även inom individ och familjeomsorgen arbetas medvetet mot tidiga och preventiva insatser. För socialförvaltningen regleras dessa uppgifter i bland annat socialtjänstlag (2001:453), lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslag (2017:30).

Vilhelmina kommun har med sina fjäll, skogar, vattendrag och aktiva fritidsföreningar en fantastisk möjlighet att bjuda sina medborgare och besökare på unika upplevelser som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.

 

Läs Mål 4 - God utbildning för alla

Uppdaterad den 31 mars 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina