Förvaltningar och avdelningar

Vilhelmina kommun består av fyra nämnder som heter kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Under nämnderna finns förvaltningar och enheter som ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

Varje förvaltning tillhör en politisk nämnd. Det är tjänstepersonerna på förvaltningarna som i sitt dagliga arbete utför de politiskt tagna besluten.
På förvaltningarnas sidor kan du läsa mer om vad de gör och vilka avdelningar, enheter och funktioner de har.

 

 

Uppdaterad den 22 november 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina