Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i kommunen, och fungerar som kommunens "regering".

Den allmäntekniska avdelningen samordnar arbetet mellan kommunens olika förvaltningar och har ansvaret för det strategiska utvecklingsarbetet i Vilhelmina kommun. Den allmäntekniska avdelningen förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Kommunstyrelsens chef är kommunchef Karl-Johan Ottosson.

Uppdaterad den 27 april 2018

Kontakta kommun och politik

Kansli
0940-140 60

Kommunchef
Karl-Johan Ottosson
0940 - 146 19
kjo@vilhelmina.se

Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande
Annika Andersson (C)
0940 - 140 00
annika.andersson@vilhelmina.se

Kommunfullmäktiges ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom@vilhelmina.se