Ekonomiavdelningen

Ekonomienheten jobbar ständigt för att kunna ge medborgarna i Vilhelmina kommun bästa möjliga service.

Enheten svarar för kommunens ekonomiska administration, samordnar den löpande redovisningen samt finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen, en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning.

Ansvarig för enheten är ekonomichef Niklas Vilhelmsson.

Läs mer om ekonomi här.
Uppdaterad den 23 maj 2018

Kontakta ekonomienheten

Ekonomichef:
Niklas Vilhelmsson
niklas.vilhelmsson@vilhelmina.se
0940-140 53

Kontaktperson leverantörsfakturor:
Andrea Larsson
andrea.larsson@vilhelmina.se
0940-140 51