IT-enheten

IT-enheten är en stöd- och service-funktion som sköter den administration, drift, support för IT-stödsystemen som förvaltningarna behöver. IT-enheten förvaltar och utvecklar även kommunens fibernät och ansvarar för olika bredbandsprojekt i kommunen.

IT-enheten levererar den IT-utrustning som verksamheterna har behov av och ansvarar för att kommunens IT-miljö är säker och stabil. IT-enheten arbetar  med att förenkla och förbättra, för att göra IT-miljön så användarvänlig som möjligt. 

Vi administrerar, förvaltar och utvecklar Kommunens fibernät VilNet tillsammans olika entreprenörer och i samverkan med intresseorganisationer som finns lokalt, regionalt och nationellt.

Vi bedriver olika bredbandsprojekt för att ge så många kommuninvånare som möjligt tillgång till höghastighetsnät för internettrafik . Även detta sker tillsammans med olika entreprenörer och i samverkan med intresseorganisationer som finns lokalt, regionalt och nationellt.

Uppdaterad den 1 februari 2018

Blanketter

Kontakta IT-enheten

Support:
0940 - 144 22 (Telefontid: 08.00-22.00)
vilnet@vilhelmina.se

Bredbandsfrågor:
bredband@vilhelmina.se

IT-chef och stadsnätsansvarig:
Jonas Örnberg
jonas.ornberg@vilhelmina.se
0940 - 140 37

GIS-Ingenjör, kartfrågor:
0940-140 65