Kommunkansliet

Kommunkansliet hanterar protokoll, diarie, posthantering och mycket mer.

Kommunkansliet ansvarar för kommunstyrelsens, kommunfullmäktiges och valnämndens administration som omfattar protokoll, diarium, posthantering, kopiering samt centralarkiv. På kommunkansliet handlägger vi även utskänkningstillstånd och lotteritillstånd.
Vi ansvarar också för statistik, borgerlig vigsel.

Ansvarig för enheten är kanslichef Ulrika Österström.

Uppdaterad den 9 september 2019

Kontakta kanslienheten

Kansli
0940-140 60
info@vilhelmina.se

Kanslichef
Ulrika Österström
ulrika.osterstrom@vilhelmina.se
0940-140 34