Kostenheten

Kostverksamheten omfattar måltider till skola, förskola, äldreomsorg och hemtjänst. Vi strävar efter att laga så mycket mat som möjligt från grunden, och ser gärna anbud från lokala producenter och leverentörer.

Skolmåltiderna består av Hembergsskolans kök som lagar mat till Hembergsskolan, Malgomaj och Volgsjö. Det finns tillagningskök vid skolorna i Latikberg, Nästansjö, Malgovik och Saxnäs. Saxnäs levererar även mat till hemtjänsten. Förskoleköken består av ett tillagningskök i Malgovik och sex mottagningskök.

Åsbacka centralkök lagar mat till de särskilda boendena Tallbacka, Åsbacka och Strandbacka, portionsformar till pensionärer i eget boende som levereras av hemtjänsten samt och mat till förskolorna i Vilhelmina tätort. I Dikanäs finns ett tillagningskök som i anslutande matsal serverar förskolebarn, skolelever och pensionärer. De lagar också mat som distribueras via hemtjänst.

Ansvarig för verksamheten är kostchef Jenny Almroth.

 

Uppdaterad den 24 januari 2020

Kontakta kostenheten

Kostchef:
Jenny Almroth
Jenny.almroth@vilhelmina.se
0940-143 21

Åsbacka kök:
0940-143 05

Hembergsskolans kök:
0940-142 02