Räddningstjänsten

Räddningstjänstens huvuduppdrag är att förebygga olyckor, arbetet skall minska sannolikheten att olyckor inträffar.

Den utryckande verksamheten genomförs av deltidsanställada brandmän i Vilhelmina, Dikanäs och Saxnäs med syfte att så långt det är möjligt minimera konsekvenserna av olycka.

Ansvarig för verksamheten är räddningschef Magnus Holmberg. Du hittar mer information om räddningstjänsten under fliken Stöd, hjälp och omsorg.

Uppdaterad den 4 juli 2019

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
magnus.holmberg@vilhelmina.se
0940-142 85

Räddningschef i beredskap
0940-146 05