Tekniska enheten

Tekniska enheten består av en GVA-enhet och energirådgivning.

Energirådgivningen ger kostnadsfri opartisk rådgivning till allmänheten, småföretag och organisationer i energifrågor. GVA-enheten är bland annat ansvarig för gator, vatten och avlopp samt avfall och återvinning.

Ansvarig för enheten är Jan-Ola Borg.
Du hittar mer information om tekniska enhetens arbete under Trafik och miljö.
Uppdaterad den 27 april 2018

Kontakta tekniska enheten

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
guninger.fryklund@vilhelmina.se
0940-140 80

Kommunalt vatten och avlopp
Sören Hagenvald
soren.hagenvald@vilhelmina.se
0940-140 69

Gator och vägar
Magnus Johansson
magnus.johansson@vilhelmina.se
0940-140 67

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
camilla.thellbro@vilhelmina.se
0940-141 85

Teknisk chef
Jan-Ola Borg, teknisk chef
0940-140 66
jan-ola.borg@vilhelmina.se