Miljö och Byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom dessa områden.

Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, annan speciallagstiftning samt de förordningar och föreskrifter som stöds av dessa lagar.

Nämndens tjänstemän utför tillsyn, handlägger anmälnings- och ansökningsärenden, utreder klagomål och bistår med rådgivning och information.

Uppdaterad den 6 oktober 2020

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81
0940-140 74

Telefontider:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se