Ledamöter, kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar kommunens ekonomiska förehavanden, yttrar och föreslår årsvis om ansvarsfrihet.

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige. Vilhelmina kommun har sex lekmannarevisorer.

(S) Per-Olof Nilsson, Ordförande
per-olof.nilsson@vilhelmina.se

(C) Lars Sjölin, Vice ordförande
lars.sjolin@vilhelmina.se

(KD) Radhi Toutounji
Radhi.Toutounji@vilhelmina.se

(S) Kerstin Blomqvist
kerstin.blomqvist@vilhelmina.se

(V) Ingrid Karlsson
ingrid.karlsson@vilhelmina.se

(S) Ingela Brorsson
ingela.brorsson@vilhelmina.se

Uppdaterad den 22 september 2020

Kontakta kommunrevisionen

Ordförande
Per-Olof Nilsson (S) 
per-olof.nilsson@vilhelmina.se

Vice Ordförande
Lars Sjölin (C) 
lars.sjolin@vilhelmina.se