Revisionsrapporter

Här finns revisionsrapporter av Vilhelmina kommuns revision.

Resultatet av de granskningar som genomförts av kommunens revisorer presenteras i revisionsrapporter. Varje år uttalar sig revisorerna om kommunens delårsredovisning samt skriver en revisionsberättelse i anslutning till kommunens årsredovisning.

Här hittar du revisionsrapporter.

 

Uppdaterad den 7 oktober 2019

Kontakta kommunrevisionen

Ordförande
Per-Olof Nilsson (S) 
per-olof.nilsson@vilhelmina.se

Vice Ordförande
Lars Sjölin (C) 
lars.sjolin@vilhelmina.se