POSOM - beredskap för prykosocialt omhändertagande

I Vilhelmina kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och Svenska Kyrkan.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta POSOM

Jourhavande präst via 112

Jourhavande medmänniska 08-702 16 80

Brottsofferjouren 116 006

BRIS, barn 116 111
BRIS, vuxna om barn 077-150 50 50
BRIS, chatt via www.bris.se

Mer information att ta del av för dem som drabbats av en svårt händelse finns på www.1177.se. Sök på posttraumatiskt stressyndrom.