Inlandets teknikpark

Inlandets Teknikpark är ett samverkansprojekt mellan samhälle, näringsliv, skola och akademi. Projektet utgörs av tio företag, kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Åsele samt Malgomajskolan och Lärcentrum i Vilhelmina.

Det är ett initiativ som avser att skapa en gemensam plattform för tillverkande de tillverkande industrierna i dessa kommuner med syfte att öka och behålla kompetensen i regionen, att matcha utbildningar med det behov som finns i näringslivet och i slutändan bidra till att företagen kan utvecklas och växa. Projektet arbetar aktivt med att utveckla ett nätverk långsiktiga samarbeten och idag utgörs nätverket av ProcessIT Innovations och Sliperiet i Umeå som i sin tur har kopplingar till Umeå Universitet.

Målen har delats upp så att Länsstyrelsens del av finansieringen avser att investera i en industrirobot och 3D-skrivare som ska användas till utbildning av elever på teknikprogrammen och medarbetare hos de deltagande företagen. Den andra delen som Region Västerbotten finansierar avser att slutföra olika projekt ute hos företagen och initiera fler projektuppgifter som passar gymnasieeleverna på Malgomajskolan samt att upprätta en affärsplan som gör att Inlandets Teknikpark blir en långsiktig satsning.

Projektet finansieras av de deltagande företagen och kommunerna samt Region Västerbotten och Länsstyrelsen.

Projektet Inlandets Teknikpark har finansierats sedan hösten 2014 men det har pågått aktiviteter sedan 2012. Projektet ska avslutades årsskiftet 31 december 2016 och då övergick Inlandets Teknikpark från projektform till en varaktig satsning enligt den affärsplan som upprättats under resans gång.

Klicka här för att komma till Teknikparkens hemsida.

Uppdaterad den 23 september 2020