Pågående projekt och samarbeten

Vilhelmina kommun deltar i ett flertal större och mindre projekt och samarbeten som till största del finansieras av andra parter som Region Västerbotten, Tillväxtverket, Socialfonden, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Socialstyrelsen med flera.

Detta utgör en styrka i kommunens utvecklingsarbete och ger medarbetarna möjlighet att genomföra insatser och aktiviteter för kommunen medborgare, föreningar och företag som inte annars skulle vara möjliga inom ordinarie budget. Dessutom skapar det ett antal arbetstillfällen i kommunen och i regionen.

Läs mer om kommunens projekt och samarbeten här till vänster.

Uppdaterad den 29 november 2022