Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, annan speciallagstiftning samt de förordningar och föreskrifter som stöds av dessa lagar. Ärenden bereds (utreds, granskas, analyseras) av nämndens tillhörande förvaltningar innan de tas upp till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden.

Mandatperioden 2018-2022 är Miljö- och byggnadsnämnden ordförande Ulf Grahn (C), vice ordförande är Mikael Danielsson (S).

 

 

Uppdaterad den 12 november 2018

Kontakta miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande
Ulf Grahn (C)
ulf.grahn@vilhelmina.se

Vice ordförande
Mikael Danielsson (S)
mikael.danielsson@vilhelmina.se

Nämndsekreterare
0940-140 73
0940-140 81
mbn@vilhelmina.se