Socialnämnden

Socialnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för flera olika verksamhetsområden. Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Socialnämnden har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. Mandatperioden 2018-2022 är Vilhelmina socialnämnds ordförande Rickard Norberg och vice ordförande är Annika Wibrell (S).

Ärenden bereds (utredas, granskas, analyseras) av Socialnämndens tillhörande enheter innan de tas upp till beslut i Socialnämnden.

 

 

Uppdaterad den 12 november 2018

Kontakta socialnämnden

Ordförande
Rickard Nordberg (KD)
rickard.norberg@vilhelmina.se

Vice ordförande
Annika Wibrell (S)
annika.wibrell@vilhelmina.se

Kansli
0940-140 60
info@vilhelmina.se