Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för skolverksamheten.

Utbildningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Utbildningsnämnden har till sitt förfogande en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Sammanträdena leds av en ordförande som tillhör majoriteten. För mandatperioden 2015-2018 är Utbildningsnämnds ordförande Viveka Abramsson (S). Vice ordförande är Katharina Hahlin (M).

Ärenden bereds (utreds, granskas, analyseras) av Utbildningsnämndens tillhörande enheter innan de tas upp till beslut i Utbildningsnämnden.

 

Uppdaterad den 13 maj 2018

Kontakta utbildningsnämnden

Ordförande
Jonny Kärkkäinen (KD)
jonny.karkkainen@vilhelmina.se

Vice ordförande
Viveka Abramsson (S)
viveka.abramsson@vilhelmina.se

Nämndsekreterare
ubn@vilhelmina.se
0940-140 49