Statens servicecenter

På det här servicekontoret samarbetar Statens servicecenter med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket så du kan få hjälp med ärenden du har hos dessa myndigheter.

Statens servicecenter ska bidra till en effektiv och tillgänglig statsförvaltning. Vi levererar administrativa tjänster till andra myndigheter samt ger information och vägledning i myndighetstjänster till privatpersoner och företag på våra servicekontor över hela landet.

Vi hjälper dig att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ger information om dina pågående ärenden.
Du hittar oss på Terminalgatan 2.

Läs mer om oss på vår hemsida

 

Uppdaterad den 22 november 2022