Tillgänglighetsredogörelse

Vilhelmina kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vilhelmina.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vilhelmina.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på flera sätt.

Du kan antingen:

 • Ringa vår växel 0940 - 140 00
 • Skicka e-post till info@vilhelmina.se. Svarstiden är normalt inom tre arbetsdagar. 
 • Skicka brev till Vilhelmina Kommun, Torget 6, 91281 Vilhelmina.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på något av ovanstående sätt eller använd formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du väljer att vara anonym har vi ingen möjlighet att kontakta dig i ärendet.


Om ärendet gäller en specifik sida kan du klistra in en länk här.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

WCAG 3.3.1 Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

 • Det visas inget felmeddelande på sidan för ett anslag om det är ett ogiltigt id i queryn.
 • Felmeddelanden i formulär sticker inte ut tillräckligt mycket.
 • Otydligt när vissa felmeddelanden i formulär visas efter att knappen ”submit” har klickats, beroende på hur långt ned på sidan användaren har scrollat.
 • WAI-ARIA attribut hjälper personer som använder hjälpmedel att navigera runt webbplatsen. Vid testtillfället så saknas det WAI-ARIA attribut för felmeddelanden i formulär.

WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar

 • Loggan längst upp i det vänstra hörnet har ingen text kopplad till sig.
 • Tredje bildspelspuffen på startsidan saknar länktext samt wai-aria.
 • I nyhetslistan så läser skärmläsare upp all text i nyheten. Bör endast läsa rubriken.
 • Vissa länkar i löptext behöver ses över.

WCAG 3.3.2 Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

 • Sökfältet saknar fältetikett.
 • Fältetiketten ”beskriv ditt ärende” i formuläret ”felanmälan” är otydlig i och med hur den är placerad.

WCAG 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter

 • Bild i bildspelspuffen på startsidan saknar text.
 • På sidan /anslagstavla så borde de fetmarkerade i vänsterpuffen vara rubriker.
 • H1:or till anslag/kungörelse är samma som på sidan /anslagstavla.
 • På anslag så bör ”protokoll” som finns längre ned på sidan vara en rubrik.
 • På sidan för felanmälan så är H4:an för stor. Dessutom bör det vara en H2:a.

WCAG 2.4.1 Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

 • Det går inte att hoppa över toppnavigationen.
 • Det går inte att hoppa över vänstermeny på undersidor.
 • Det går inte att hoppa över nyhetslistning på /nyheter eller nyhetssida.
 • Det går inte hoppa över kalenderlistning på sidan /kalender eller kalendersida.
 • Det går inte hoppa över vänsterpuff på sidan /anslagstavla.

WCAG 4.1.1 Se till att koden validerar

 • HTML validerar ej på någon av testsidorna.
 • Stilmallen style.min.css?v=2.1 valliderar ej.

WCAG 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

 • Texten i sliden på startsidan fungerar inte i bredden 320px.
 • När man visar sidan /nyheter i mobilt eller inzoomat läge så lägger sig knappen ”fler nyheter” alldeles i kant med puffarna.
 • Delar av loggan i toppen lägger sig under meny-raden vid 200% inzoomning på en laptop, vilket gör att den vid scrollning ligger på innehållet.
 • Vid 200%inzooming/mobilt läge så försvinner vänsterpuffen på sidan /anslagstavla och i anslagen.
 • 320px på en sida som innehåller formulär så hamnar delar av texten för att bifoga en fil utanför skärmen.

WCAG 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text

 • Alt-texter finns inte alltid tillgängliga på webbplatsen och bör ses över.
 • Bilder som innehåller beskrivande text i bilden saknar alternativt textinnehåll.

WCAG 1.2.2 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

 • Inte all video som är textad.

WCAG 1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

 • Ingen video är syntolkad och inget annat alternativ ges.

WCAG 1.2.5 Syntolka videoinspelningar

 • Videos på webbplatsen är inte syntolkade.

WCAG 1.3.1 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

 • Startsidan saknar H1.
 • Sökfält saknar label.
 • Fel rubrikstruktur på sidan /nyheter.
 • På vissa sidor bör fetmarkerade ord istället vara rubriker.
 • Fel rubrikstruktur på sidan /evenemang.
 • Fetmarkerade på en kalendersida bör vara rubrik.
 • På sidan /anslagstavla bör det fetmarkerade i vänsterpuffen vara en rubrik.
 • På sidan för ett anslag bör den fetmarkerade texten ”protokoll” vara en rubrik.
 • Tabeller för ett anslag bör innehålla aria-label så personer med skärmläsare enklare kan ta åt sig innehållet

WCAG 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information

 • I sidfoten så saknar e-posten ”info@vilhelmina.se” och ”läs mer om dataskydd här” både färg och annan visuell indikation om att dessa är länkar.
 • På sidan /anslagstavla så använder länkar till anslagen endast färg för att visa att de är en länk.
 • Felmeddelanden till formulär särskiljs endast med färg.
 • Mejladresser samt telefonnummer på webbplatsen bör vara länkar.

WCAG 1.4.3 Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

 • Den turkosa bakgrundsfärgen fungerar inte med den vita texten. Används bland annat till puffar och dragspelsmeny.
 • Den orangea bakgrundsfärgen fungerar inte med den vita texten. Används bland annat i puffar och i kalendern.
 • På sidan /anslagstavla så är det för lite kontrast i rubrik ”justerade protokoll”

WCAG 1.4.4 Se till att text går att förstora utan problem

 • Textstorlekar på webbplatsen använder sig av fasta mått i .px. Den bör använda sig av relativa mått som .rem eller .em för att kunna utnyttja webbläsares inbyggda funktion för förstoring.

WCAG 1.4.5 Använd text, inte bilder, för att visa text

 • Bild i bildspelspuffen har text i bilden men ingen text i HTML:en, vilket gör att en person som använder lyssna-hjälpmedel inte kommer förstå vart bildspelspuffen leder.
 • Flera bilder i löptexten på standardsidor har text i sig.

WCAG 2.2.2 Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

 • Bildspelet på startsidan saknar pausknapp.

WCAG 2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar

 • Anslag får samma titel och H1:a som sidan /anslagstavla.

WCAG 2.4.3 Gör en logisk tab-ordning

 • Ordningen för lyssna till självservice i toppen sker i omvänd ordning.
 • På sidor så markeras dela via sociala medier innan puff i högerkolumn vid användning av större skärmar.
 • På en nyhetssida så markeras alla nyheter i vänsterlistningen efter innehållet till nyheten.
 • Sidan /kalender och kalendersida har samma problem som nyhetssida beskriven ovan.

WCAG 2.4.7 Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

 • Otydligt vad som markeras i bildsliden
 • Otydlig markering i Internet Explorer.
 • Otydlig markering i Firefox.

WCAG 3.3.3 Ge förslag på hur fel kan rättas till

 • När det inte finns några kungörelser på sidan /anslagstavla så ser den trasig ut.
 • Vid inmatning av ett felaktigt id i url:en för ett anslag så finns ser det ut som att anslaget är tomt. Det erbjuds inget förslag på hur felet kan rättas till.
 • Förslagen är på engelska och är inte tydligt markerade.
 • Vid genomlyssning så dyker felmeddelanden inte upp.

WCAG 4.1.2 Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

 • Umbraco forms fungerar inte felfritt med Windows 10 narrator.

WCAG 1.3.4 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning

 • På sidan /anslagstavla samt anslags-sidor så presenteras inte vänster-puffen i mobila lägen.

WCAG 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

 • Loggan för dela via Twitter har för lite kontrast mot sin bakgrund.

WCAG 1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

 • Det går inte att justera teckenavstånd, rader, stycken eller ord.
 • Typsnittet använder inte relativa mått

WCAG 2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

 • I mobilt läge så är punkterna i bildsliden för små för att användare smidigt ska kunna byta slide.

WCAG 2.5.3 Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

 • Logga i sidtoppen saknar texten ”Vilhelmina”, loggan är endast en bild idag.
 • Sökknappen saknar värde. Bör innehålla aria-label=”sök”.
 • Knapparna nästa/föregående i bildsliden är på engelska.
 • Länktexten som skärmläsare använder sig av i nyhetslistningen på startsidan samt /nyheter läser upp all text. Borde endast läsa upp titeln.
 • Länktext från sökresultat bör endast vara titeln på sidan, inte url-texten eftersom skärmläsare även läser upp url:en dit länken leder.
 • Dela via sociala medier saknar text.
 • Länktexten som skärmläsare använder sig av i evenemangslistningen läser upp all text. Borde endast läsa upp titeln.

WCAG 2.5.4 Erbjud alternativ till rörelsestyrning

 • I mobila lägen är bildsliden svår att navigera utan rörelse

WCAG 4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

 • Felmeddelanden i Umbraco forms presenteras inte av Windows 10 narrator.

Bristande förenligt med lagkraven

Tillgänglighetsgranskningen visade att webbplatsen vilelmina.se lider av en hel del brister i webbtillgänglighet. Vår ambition är att arbeta för att åtgärda de kända tillgänglighetsproblemen under hösten och vintern 2020-2021.

Bristande förenligt med lagkraven

Vi är medvetna om att webbplatsen inte kommer uppfylla kraven till 23 september 2020, ambitionen är att arbeta för att åtgärda de kända tillgänglighetsproblemen under hösten och vintern 2020–2021.
   I vissa fall beror bristerna på webbsidan på koder i webbpubliceringssystemet och är därför inga redaktörsfel. I och med att felen då beror på en tredje part kan kommunen som användare enbart påpeka bristerna och vänta och se om problemet åtgärdas i webbpubliceringssystemet, exempelvis att felmeddelanden i formulären inte presenteras i Windows 10 narrator.

Oskäligt betungande anpassning

Vi kommer att hävda oskäligt betungande anpassning för de delar av webbplatsen som ej gått att åtgärda innan 23 september 2020.Vilhelmina kommun åberopar även undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Vi har inte resurserna för att tillhandahålla text- och syntolkning vid direktsända möten. Ej heller kan vi texta och syntolka kommunfullmäktiges webbutsändningar som ligger på hemsidan då många är över 10 timmar långa.
 • I de fall där handlingar och dokument har skapats av annan organisation eller myndighet är det inte möjligt för oss att omformatera dem.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Vi delar i vissa fall Youtube-videor på vår hemsida som är skapade av en annan part. För att få videon textad är det bäst att vända sig till videons innehavare.
 • Kartor som inte är avsedda för navigering.
 • Förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020.
 • Äldre dokument som offentliggjorts innan den 23 september 2018 undantas från kraven.

Hur vi testat webbplatsen

Granskningen av www.vilhelmina.se utfördes av företaget Teknikhuset mellan perioden 2020-08-20 till och med 2020-09-02. Senaste bedömningen gjordes den 2 september 2020.

Granskningsmetoden är baserat på de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor publicerade av webbriktlinjer.se. Webbplatsen har testats baserat på den checklista framtagen av webbriktlinjer vilken i sig är baserad på WCAG 2.1 AA och pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

 

Uppdaterad den 22 september 2020