Taxa försäljningstillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut tillsynsavgifter utifrån kommunfullmäktiges beslut om timavgift för försäljningstillsyn.

 

  • Timtaxan för försäljningstillsyn är för närvarande 1050 kr/timme.
  • Anmälan försäljningstillsyn debiteras 1050 kronor.
  • Ett uppföljande tillsynsbesök debiteras 1050 kr per påbörjad kontrolltimme.
Uppdaterad den 22 juni 2020

Kontakta miljö och byggnadsnämnden

E-post:
mbn@vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940 - 140 81
0940-140 73

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940 - 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se