Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknadsenheten, AME, arbetar för integration och inkludering av personer som på olika sätt står utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Genom att komma in på arbetsmarknaden ökar bland annat möjligheterna till delaktighet i samhället och egen försörjning. Det minskar även utanförskap och de risker som det innebär för individen i sig, såväl som för samhället i stort. En av enhetens huvudsakliga uppgifter är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.

Inom AME finns:

  • Arbetsmarknadsinsatser
  • Immigrationsservice
  • Fotoarkivet
  • Cornelia
  • Feriearbete

Klicka dig vidare i menyn till vänster för att läsa om Arbetsmarknadsenhetens olika verksamheter.

 

Uppdaterad den 25 januari 2019

Kontakta Arbetsmarknadsenheten

E-post:
ame@vilhelmina.se

Besöksadress:
Tallåsvägen 34

Arbetsmarknadschef
Tillförordnad, Karl-Johan Ottosson
0940 - 146 19
kjo@vilhelmina.se

Blanketter