Ny lag; rökförbud på uteserveringar

En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Nedan finns viktig info till dig som driver restaurang.

Förändringarna i den nya tobakslagen, "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" i korthet:

Rökfria uteserveringar och entréer
I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang. Rökförbudet börjar gälla den 1 juli 2019. Det innebär att du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet.

Utökat rökförbud
Rökförbudet omfattar fler produkter. Utöver tobak blir det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak från automater.
Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet
Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Det finns inga särskilda krav på skyltarna förutom att de måste vara tydliga.

Vid behov måste den ansvarige också informera och säga till om rökförbudet. Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud, måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas.

Mer information kan Du hitta på: https://www.folkhalsomyndigheten.se


Uppdaterad den 1 juli 2019

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81