Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen träder i kraft från och med 1 juli och gäller till och med 31 december 2020.

Den nya lagen ger kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd utöver tillsyn befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel. Förelägganden och förbud kan förenas med vite om åtgärder inte vidtas. Tidigare har endast smittskyddsläkaren i regionen fattat beslut om stängning av restauranger.

Det finns en hög risk att många människor nu börjar röra sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Lagen är därför också en åtgärd för att kunna agera mer långsiktigt och därmed bidra till att undvika en potentiell andra våg av smittspridning. Detta, tillsammans med behovet av en tydlig och hållbar tillsyn, har lett till att lagen skyndsamt tagits fram.

Vid tillsyn av serveringsställen kontrollerar miljö- och byggnadsnämnden bland annat att:

  • verksamheten utformat lokaler och tillhörande områden utomhus så att trängsel bland besökare undviks.
  • köbildning inte kan uppstå. 
  • bord är placerade tillräckligt långt ifrån varandra.
  • gästerna tydligt informeras om att hålla avstånd, genom till exempel skyltning eller golvmarkeringar.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att serveringsställen som restauranger, caféer och barer genom rutiner, utformning av lokaler och andra åtgärder undviker trängsel bland sina gäster.

Om du har klagomål på trängsel på ett serveringsställe så kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden på Vilhelmina kommun. Antingen via växeln 0940-140 00 eller via mail till mbn@vilhelmina.se

Mer information:

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel: https://www.msb.se/minska-covid-19-spridningen

Regeringens proposition om tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/restauranger-och-krogar/

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/bo-och-leva/smittskydd-pa-serveringsstallen.html

På Vilhelmina kommuns hemsida finns samlad information med anledning av Covid-19 där du hittar mer information, stöd och råd:  https://www.vilhelmina.se/omsorg-och-hjaelp/information-om-coronaviruset-covid-19/

 

Uppdaterad den 1 december 2020