Projekt och samarbeten

Vilhelmina Kommun deltar i ett flertal större och mindre projekt och samarbeten som till största del finanseras av andra parter som Region Västerbotten, Tillväxtverket, Socialfonden, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Socialstyrelsen med flera.

Detta utgör en styrka i kommunens utvecklingsarbete och ger medarbetarna möjlighet att genomföra insatser och aktiviteter för kommunen medborgare, föreningar och företag som inte annars skulle vara möjliga inom ordinarie budget. Dessutom skapar det ett antal arbetstillfällen i kommunen och i regionen.

Läs mer om kommunens projekt och samarbeten här till vänster.

Uppdaterad den 17 maj 2018

Kontakta näringslivskontoret

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Ulrica Olsson, utvecklingschef
070-34 35 776
ulrica.olsson@vilhelmina.se

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Kristina Axelsson
0940-140 62
kristina.axelsson@vilhelmina.se

Projektledare näringsliv
Harrieth Andersson
072-450 19 09
harrieth.andersson@vilhelmina.se