Cornelia

Cornelia startade 1992 genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Vilhelmina kommun. Vi arbetar med att hitta meningsfulla sysselsättningar till människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och erbjuder olika former av arbetsmarknadsinsatser.

Alla människor kan delta i samhället och arbetslivet med rätt stöd. Ett gott samarbete med företag och arbetsgivare är en framgångsfaktor som kan korta vägen till arbete och studier. Hos Cornelia kan vi skapa fler ingångar till arbete för dem som inte får plats på den reguljära arbetsmarknaden och personens egna idéer, intressen och resurser kan tas tillvara.

Idag bedriver verksamheten snickeriverkstad och Industrilackering och utför andra tjänster såsom skötsel av gapakojor, entré- och trappskottning, parkarbete mm. Vid intresse av att anlita Cornelia för olika arbetsuppdrag är du välkommen att höra av dig till verksamhetens arbetsledare.

 

Uppdaterad den 8 december 2021

Kontakta Cornelia

Arbetsledare
Roger Eriksson
0940 141 25