Immigrationsservice

Immigrationsservice har ansvar för att planera och förbereda bosättning till kommunplacerade flyktingar och skyddsbehövande samt för att efter ankomst ge personerna förutsättningar för en bra etablering och integration i samhället.

Vilhelmina kommuns åtagande är att årligen ta emot de personer med uppehållstillstånd som anvisats genom Migrationsverket. Kommunernas mottagande av nyanlända ska i enlighet med lagen om bosättning (2016:38) bygga på överenskommelser med staten.

Det är ett gemensamt ansvar och en utvecklingsmöjlighet för kommunen. Genom att bosätta nyanlända personer i Vilhelmina kommun kan vi stärka tillgången på arbetskraft i framtiden och öka vår befolkningsmängd. Vi ser invandring som en stor tillgång och anser att det berikar vår kommun.

Kommunens ansvar vid ett flyktingmottagande:

  • Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering.
  • Försörjningsstöd vid behov.
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • Se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, som till exempel äldreomsorg

Målet är att individerna uppnår eget ansvar för att kunna klara sig själva. Fortsatt stöd med information och rådgivning till etablerade nyanlända finns så länge de anser sig ha behov, men som längst 24 månader.

 

Uppdaterad den 8 december 2021

Kontakta immigrationsservice

Immigrationsservice:
0940-146 56
ame@vilhelmina.se

Arbetsmarknadschef
Lars Gavelin
lars.gavelin@vilhelmina.se
0940-142 57