Taxa livsmedel

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut kontrollavgifter utifrån kommunfullmäktiges beslut om timavgift för livsmedelskontrollen.

 

  • Timtaxan för livsmedelskontroll är för närvarande 1050 kr/timme.
  • Registrering av livsmedelsverksamhet debiteras 1050 kronor.
  • Extra offentlig kontroll/uppföljande kontroll debiteras 1050 kr per påbörjad kontrolltimme.

Här hittar du samtliga taxor inom Vilhelmina kommun

Uppdaterad den 26 november 2021

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81

Miljö-och byggnadschef:
Ulla-Karin Dahlberg
0940- 140 82
ullakarin.dahlberg@vilhelmina.se