Upphandlingar och inköp

Vilhelmina kommun köper årligen in varor, tjänster och entreprenader för stora summor pengar. På denna sida kan du ta del av hur kommunen arbetar med upphandling, samt hitta aktuella och planerade upphandlingar via E-avrop.

Aktuella och planerade upphandlingar

Aktuella upphandlingar annonseras på e-avrop. Klicka på nedanstående länk för att komma till E-avrop för Vilhelmina kommun.

E-avrop Vilhelmina

 

Varför upphandlar kommunen?

Ett behov upphandlas när en myndighet, till exempel en kommun, köper eller hyr varor, tjänster eller entreprenader. Myndigheter som upphandlar är skyldiga enligt gällande lagstiftning att upphandla olika behov. Varje år upphandlas varor och tjänster för miljoner kronor i Sverige och är en bra affärsmöjlighet för dig som företagare.

Hur jobbar Vilhelmina kommun med upphandling?

Du kan ta del av Vilhelmina kommuns upphandlingspolicy här.

Vilhelmina kommuns handlingsplan är i enlighet med Upphandslingsenheten som består av Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sorsele, Vilhelmina och Åsele kommun. Upphandling av varor och tjänster sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt och rättvist sätt. Upphandling utformas på ett sätt som gör att kommunens verksamheter får varor och tjänster till rätt kvalitet och bästa möjliga pris. Alla upphandlingar som sker utöver fastställd budget beslutas av Vilhelminas kommunstyrelse.

Konkurrens

I arbetet med upphandling är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta. Anbudsgivare kan därför registrera sig kostnadsfritt via den elektroniska tjänsten E-avrop och ladda ner förfrågningsunderlag. Vihelmina kommun har en upphandlingspolicy som fastställs av Kommunfullmäktige och revideras vid behov. Denna beskriver ramarna för kommunens upphandling.

Hållbar utveckling

All upphandling inom kommunen ska bidra till en hållbar utveckling med minsta möjliga miljöpåverkan. Vid upphandling ställs därför krav på att entreprenader, leverantörer och underleverantörer följer nationell miljö- och arbetsmiljölagstiftning.

Processen

Förberedelse

I första hand startas en upphandling av förvaltningen och arbetet påbörjas i god tid innan ett nytt avtal träder i kraft. Under denna planeringsfas ska Vilhelmina kommun analysera den aktuella marknaden utefter sina behov.

Genomförande

Utifrån de behov som kommunen ringat in specificeras vilka varor, tjänster eller entreprenader som efterfrågas. I upphandlingsdokumentet anges vad leverantörerna ska lämna anbud på och vilka krav kommunen har. Upphandlingsdokumenten blir tillgängliga för alla i och med annonseringen. Efter avslutad annonsering (från anbudsöppning) till tilldelningsbeslut råder absolut sekretess.

Utvärdering

Vilhelmina kommun genomför en kvalificering och utvärdering efter anbudsöppningen. Under kvalificeringen kontrollerar vi att anbudsgivaren uppfyllt sina skyldigheter. Skulle anbudet inte vara komplett kan vi begära komplettering. Kompletteringen är däremot begränsad, dels för att undvika särbehandling och snedvridning av konkurrens, men också för att komplettering är ytterst begränsad av upphandlingslagstiftningar och oftast rör sig om stavfel och dylikt.

Uppdaterad den 17 december 2021

Kontakta näringslivskontoret

Kontakta vår företagslinje: 

0940-140 62 
naringsliv@vilhelmina.se 

Näringslivskontoret: 

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Ulrica Olsson, utvecklingschef
070-34 35 776
ulrica.olsson@vilhelmina.se

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Bogge Bolstad
0940-140 62
bogge.bolstad@vilhelmina.se

Projektledare näringsliv
Peter Manner
0940-140 64
peter.manner@vilhelmina.se