Kommunal konkurrens

Det är nu möjligt att anmäla osund kommunal konkurrens via en
e-tjänst på Vilhelmina kommuns hemsida. Osund konkurrens innebär att kommunens verksamheter konkurrerar med privata företag på ett sätt som snedvrider eller hämmar en effektiv konkurrens. Du behöver inte vara det företag som är utsatt för att göra en anmälan.

Anser du att kommunens verksamheter konkurrerar på ett osunt sätt med privata företag kan du anmäla det genom vår nya E-tjänst. Ett ärende som är inskickat hanteras av en intern arbetsgrupp för osund konkurrens, som går igenom ärendet och gör en utredning som underlag för beslut. Arbetsgruppen för osund konkurrens består av Vilhelmina kommuns utvecklingschef Ulrica Olsson, ekonomichef Niklas Vilhelmsson samt en näringslivsutvecklare.

Skicka in ett ärende

När du skickar in ett ärende om osund konkurrens till Vilhelmina Kommun kan vi behöva ställa kompletterande frågor i syftet att göra rätt bedömning. Du behöver inte vara det företag som blir utsatt för att göra en anmälan. Vill du inte dela med dig av vem du är kan du be någon annan som företräder dig att göra anmälan. 

Berörd förvaltning och verksamhet kommer att informeras och få möjlighet att yttra sig. Arbetsgruppen för osund konkurrens är även i kontakt med andra av ärendet berörda personer som har kompetens inom området. Vid behov kommer extern expertis att anlitas. 

Om utredningen kommer fram till att kommunen bedriver verksamhet som skapar osund konkurrens enligt Konkurrensverkets lagstiftning ska kommunen besluta om åtgärder som kan innebära att den aktuella verksamheten skall upphöra i sin nuvarande form eller om tjänsten ska upphandlas från en privat aktör.  

Anonym anmälan

Du kan även skicka in din anmälan anonymt i ett vanligt brev till: Vilhelmina Kommun Utvecklingsenheten, “Osund Konkurrens”, Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina 

Vad är osund konkurrens?

Konkurrensverkets hemsida kan du läsa mer om vad osund konkurrens innebär och hur en fungerande konkurrens är fördelaktig för konsumenter, företag, konkurrenter och samhälle. Du kan också ta hjälp av Konkurrensverkets vägledning om du är osäker på om det du upplever är osund konkurrens eller inte.

E-tjänst öppnar dörrar för dialog

Kan en ny e-tjänst vara det som stärker samarbetet mellan företagarna och Vilhelmina kommun? Det tror Rebecca Hansson, vice ordförande i Företagarna Vilhelmina, och menar att många problem bottnar i missförstånd. 

Vi har intervjuat Rebecca Hansson som är vice ordförande i Företagarna i Vilhelmina. Du kan läsa artikeln här.

Uppdaterad den 4 maj 2022

Kontakta näringslivskontoret

Näringslivskontoret: 

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina
naringsliv@vilhelmina.se 

Utvecklingschef
Ulrica Olsson
070-34 35 776
ulrica.olsson@vilhelmina.se

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Bogge Bolstad
0940-140 62
bogge.bolstad@vilhelmina.se

Projektledare & näringslivsstrateg
Peter Manner
0940-140 64
peter.manner@vilhelmina.se