Näringslivsråd

Näringslivsrådet är ett samråd mellan näringslivsorganisationerna och kommunledningen. Syftet är att förstärka dialogen mellan näringslivet och kommunens företrädare.

Kommunledningen och representater för näringslivsorganisationerna träffas för samråd och ömsesidig information i frågor som är viktiga för näringslivets utveckling.

Man har gemensamt konstaterat att det finns behov av en långsiktigt stabil och mer formell samverkansplattform i form av ett näringslivsråd.

Näringslivsrådets mål och uppdrag är att förstärka dialogen mellan näringslivet och kommunens företrädare och därigenom underlätta för och stimulera det lokala entreprenörskapet för en positivare utveckling och tillväxt. Näringslivsrådet har även arbetat fram näringlivsprogrammet för ett förbättrat företagsklimat.

 

Näringlivsrådets representater

Från näringslivet:

Sara Idenfrors, Företagarna Vilhelmina
Helena Eriksson, Företagarna Vilhelmina
Robert Svensson, Företagarna Vilhelmina
Fannie Säfsten, Företagarna Vilhelmina
Rebecca Hansson, Företagarna Vilhelmina
Mikael Mattsson, Vilhelmina Handel
Elina Johansson, Vilhelmina Handel

Från Vilhelmina kommun:

Karl-Johan Ottosson, Tjänsteman
Ulrica Olsson, Tjänsteman
Per Lindberg, Tjänsteman
Peter Manner, Tjänsteman
Bogge Bolstad, Tjänsteman
Annika Andersson (C)

Protokoll:

2022-03-23

Uppdaterad den 4 maj 2022