Möjligheternas Vilhelmina

Syftet med projektet Möjligheternas Vilhelmina är att förbättra företagsklimatet i kommunen, förstärka kommunens näringslivsfrämjande arbete och erbjuda näringslivsservice som möter företagens behov.

Det långsiktiga målet för projektet är att Vilhelmina Kommun ska vara en attraktiv kommun att starta, driva och utveckla företag i för både kvinnor och män där företagen får bästa möjliga service och bemötande vilket skapar fler företag och fler växande företag.

Projektet ska jobba med att

  • Att öka digitaliseringen i den kommunala organisationen och i företagen
  • Att förbättra kommunens service till företagen
  • Att ta fram en näringslivsstrategi för hur kommunens ska stödja företagen

Projektet finansieras helt av medel från Tillväxtverket genom en satsning som de gör i 39 av landets kommuner.

Här kan du läsa mera om satsningen. 

Projektledare: Harrieth Andersson, se kontaktuppgifter till höger.

Uppdaterad den 13 februari 2020

Kontakt Möjligheternas Vilhelmina

Projektledare:

Peter Manner
0940-140 64
peter.manner@vilhelmina.se