Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region

Näringslivsutveckling i Möjligheternas region, NiMR, är en fortsättning på projektet Möjligheternas region och ska stötta företagsutveckling.

Kommunerna i Region 10, där Vilhelmina ingår, vill ge företagen ännu bättre förutsättningar att utvecklas. Vi har definierat fem områden som blir särskilt viktiga att arbeta med för att ge ökad växtkraft i näringslivet.

  • Kompetensutveckling
  • Kapitalförsörjning
  • Generations- och ägarskiften
  • Innovationer
  • Större marknad

Projektet pågår mellan 2018-09-01 – 2021-04-30.

Ägarbyten och innovationer

Ett insatsområde inom projektet är ägarbyte och generationsskifte. Det tar tid att rusta sitt företag för ett ägarbyte och arbetet måste påbörjas i god tid. Att få bra handledning i dessa sammanhang gör stor skillnad för att lyckas.

Andra områden som projektet jobbar med särskilt är kommersialisering av varor och tjänster, det vill säga innovationer, och olika typer av finansieringsmöjligheter.

Läs mer: Ägarskifte eller generationsskifte

Attraktiva företag

En stor utmaning i vår region för företagen är att rekrytera arbetskraft. Nycklarna till att bli en riktigt attraktiv arbetsgivare innebär inte nödvändigtvis ökade lönekostnader. Ofta handlar det om att kunna erbjuda arbetstagarna möjlighet att få ihop sina livspussel. Det kan vara anpassade arbetstider, bra arbetsklimat och utvecklande jobb. En viktig nyckel är att låta jämställdhet och integration gå från plan till handling. Här kan du se en film har vi har gjort med tips på hur du blir en attraktiv arbetsgivare. 

Se filmer

4 tips om hur du blir en attraktiv arbetsgivare

Tips till dig som vill sälja ditt företag till nästa generation

Så kan du jobba för att nå en större marknad

Starkare tillsammans

Alla affärscoacher kommer att handleda företagen inom alla områden och hitta lösningar för just deras behov. De kommer att fördjupa sig extra inom ett område per kommun och fungera som stöd till varandra.

För mer information om projektet eller stöd, läs nedan eller kontakta:

Kristina Axelsson
Projektledare och affärscoach i Vilhelmina kommun
kristina.axelsson@vilhelmina.se 

LÄS MER: Näringsliv i Möjligheternas Region

Besök Möjligheternas regions hemsida

 

 

Uppdaterad den 13 december 2021

Kontakta NiMR

Affärscoach Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region
Kristina Axelsson
0940 - 140 62
kristina.axelsson@vilhelmina.se