Vilhelmina model forest

Vilhelmina Model Forest, VMF, är i sig inte ett projekt utan en process, ett experimentområde, ett partnerskap, ett nätverk och en arena där aktörer och intressen i Vilhelmina kommun VMF:s kärnområde - kan mötas, diskutera frågor och samarbeta för hållbart utnyttjande av landskapet och dess naturresurser.

Välkomna att besöka Vilhelmina Model Forest hemsida:
Uppdaterad den 17 december 2021